Uygulama Esasları

11.02.2015 tarih ve 89-3 sayılı Enstitü Kurulu kararı ekidir.

 

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA AİT ZORUNLU DERSLERİN BELİRLENMESİ VE PROGRAM DERS GÜNCELLEME İŞLEMLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKLİ HUSUSLAR

 

  • Tüm enstitü anabilim dallarımızda en az 1 ve en fazla 3 adet zorunlu mesleki dersin belirlenmesi,
  • Bilim dallarına göre zorunlu ders belirlenmesi durumunda ise ilgili anabilim dalının belirlemiş olduğu zorunlu ders ile birlikte birisi mesleki alandan olmak üzere en fazla 3 adet zorunlu dersin belirlenebileceği,
  • Zorunlu derslerin anabilim dallarımızda her yarıyıl açılacak ve mevcut diğer derslerle çakışmayacak şekilde ders planlamasının planlanmasına imkân verecek şekilde belirlenmesine,
  • Zorunlu olarak belirlenen derslerin ilgili anabilim dalında birden fazla öğretim üyesi tarafından verilebilecek şekilde tanımlanmış olmasına özen gösterilmesi,
  • Eğitim Öğretim Bilgi Sisteminde lisansüstü programlarımıza ait mevcut ders listelerinin gözden geçirilerek güncellenmesine ve en az dört yarıyıldır açılmayan lisansüstü program derslerinin kaldırılmasının değerlendirilmesi,
  • Üniversitemiz enstitülerince oluşturulacak, proje hazırlama, istatistik ve veri analizi, araştırma yapma ve rapor-makale hazırlama, bilimsel etik, laboratuvar güvenliği, gibi konularda hazırlanmış “Enstitüler zorunlu seçimlik ortak ders havuzundan” da en az bir dersin belirlenebileceği göz önüne alınarak ders planlamalarının yapılması.