Biyoloji

Eğitim Türü
: Doktora
Ana Bilim Dalı Başkanı
: Prof.Dr. ALİ UZUN
Koordinatör
: Dr.Öğr.Üyesi ALİ DOĞRU
Sekreter
: BİLGİSAYAR İŞLETMENİ HAKAN İŞGÖREN
Tanıtım Broşürü

Programın amacı, Biyoloji Anabilim Dalının Dalının Botanik, Histoloji Embriyoloji, Bitki fizyolojisi, Omurgasız Hayvanlar, Moleküler Biyoloji, Mikrobiyoloji, Genetik Toksikoloji, Ornitoloji ve Ekoloji, İhtiyoloji Bilim Dallarının birinde özel bir konuda literatür araştırması yapabilen, bu araştırma konusuna ait deneysel çalışmaları laboratuvarda uygulayabilen, elde ettiği sonuçları değerlendirebilen ve bilimsel bir rapor halinde sunabilen, araştırma geliştirme kuruluşlarında çalışabilecek Biyoloji Bilim Doktoru yetiştirmektir. Programa Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji veya Biyolojiyle ilgili bir alandan yüksek lisans mezunları başvurabilir. Programın başlangıcında 8 adet seçmeli ve 2 adet zorunlu (Uzmanlık Alanı) ders ile 60 AKTS tamamlanır. Doktora öğrencileri ders aşamasını tamamladıklarında, tez çalışmasına başlamadan önce yeterlilik sınavına girmek zorundadır. Mezuniyet için tez çalışmasının Science Citation Index (SCI) tarafından taranan uluslararası akademik bir dergide yayınlanmış olması gerekir. Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Biyoloji bilim doktoru olarak üniversitelerde öğretim üyeliğine veya alanında araştırma kuruluşlarına başvuruda bulunabilir

 


Akademik Kadro

No items were found matching the current filters.