Matematik

Eğitim Türü
: Doktora
Ana Bilim Dalı Başkanı
: Prof.Dr. ŞEVKET GÜR
Koordinatör
: Prof.Dr. METİN BAŞARIR
Sekreter
: BİLGİSAYAR İŞLETMENİ METİN ÇOKER
Tanıtım Broşürü

Doktora Programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneğini kazandırmaktır. Bu program 90 AKTS krediden az olmamak kaydıyla Matematik Anabilim Dalı Başkanlığının öngördüğü zorunlu ve seçmeli dersler ile Seminer çalışması, Uzmanlık alan dersi, Yeterlilik sınavı ve Tez çalışmasından oluşur.


Akademik Kadro

No items were found matching the current filters.