Ana Sayfa
Enstitü
Misyon Vizyon

MİSYON VE VİZYON

Misyonumuz:
Evrensel değerler ışığında, çağdaş bilim ve teknolojilerdeki gelişmelere katkıda bulunarak ülkemizin üretkenliğini geliştirmeyi ve yetkin, yaratıcı, girişimci, ahlaki değer ve toplumsal sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmeyi amaçlayan, çalışanları ve sosyal paydaşlarıyla arasındaki bağı oluşturan, akademik etik ve kalite kurallarını önemseyen, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetimi benimseyen bir kurum olmayı hedef edinmiştir.
Vizyonumuz:
Günümüz bilim teknolojisini kullanarak paydaşlarına daha etkili ve hızlı hizmeti sunmuş, araştırma ve bilgi paylaşımı düzeyinde ulusal ve uluslar arası organik bağı yakalamış, sürekli gelişen ve yenilenen bir enstitü olmak.
Temel İlkelerimiz:

  • Sürekli gelişme,
  • Faaliyetlerimizde bilimsel ahlakı esas almak,
  • Araştırmacı ve eleştirel bir yaklaşımı benimsemek,
  • Fırsat eşitliği ve adalet ilkesine bağlı olmak.