Ana Sayfa
Enstitü
Misyon Vizyon

MİSYON VE VİZYON

Misyon:

Fen bilimleri, mühendislik ve mimarlık alanlarında bilimsel ve teknolojik yetkinliğe sahip, yenilikçi, girişimci, nitelikli akademisyenler ve profesyoneller yetiştirmek; üniversite-özel sektör-kamu işbirliğini teşvik ederek yeni disiplinler arası işbirliklerinin geliştirilmesine katkı sağlamaktır.

Vizyon:

Uluslararası seviyede, ülkemizin rekabet gücünü artıracak bilimsel araştırmalara öncülük eden, toplum için üstün nitelikli profesyoneller ve akademisyenler yetiştiren, ulusal ve uluslararası saygınlığa sahip bir enstitü olmak.