Computational Mechanics and Manufacturing

Eğitim Türü
: Yüksek Lisans
Ana Bilim Dalı Başkanı
: Prof.Dr. MEHMET FIRAT
Koordinatör
: Dr.Öğr.Üyesi SUNAL AHMET PARASIZ
Sekreter
: BİLGİSAYAR İŞLETMENİ HAKAN İŞGÖREN
Tanıtım Broşürü

Hesaplamalı mekanik ve imalat programı, makina ve imalat alanları için sayısal ve hesaplamalı yöntemlerin geliştirilmesini ve kullanılmasını kapsamaktadır. Bu yüksek lisans programı, hesaplamalı mühendislik mekaniği, üretim süreçlerinin simülasyonları, üretim proseslerinin optimizasyonu ve planlanması, malzeme bilimi ve özellikleri ve hesaplamalı istatistik ve olasılık gibi geniş bir hesaplamalı bilim ve mühendislik alanına yönelik olarak şekillendirilmiştir.
CMM Yüksek lisans derecesi almak için öğrenci,
- Aşağıdaki, her biri 6 AKTS değerinde olan 2 dersi almak zorundadır:
Advanced Engineering Mathematics
Numerical Methods in Engineering
-Ayrıca her biri 6 AKTS değerinde olan altı adet seçimli ders almak gereklidir.
Seçimli derslerin listesini görmek için lütfen CMM Anabilim dalı web sitesini ziyaret ediniz.
(http://www.cmm.sakarya.edu.tr/en/i/17243/courses)
-Ders aşamasını takiben CMM ilgi alanlarına giren bir konuda başarılı bir tez tamamlamak ve,
- Tez çalışmasından bir makale yayımlamak veya konferans bildirisi sunmak gereklidir


Akademik Kadro

No items were found matching the current filters.