Makina Mühendisliği

Eğitim Türü
: Doktora
Ana Bilim Dalı Başkanı
: Prof.Dr. İMDAT TAYMAZ
Koordinatör
: Prof.Dr. HÜSEYİN PEHLİVAN
Sekreter
: BİLGİSAYAR İŞLETMENİ BETÜL ÖZGE ÇELİK
Tanıtım Broşürü

Makine mühendisliği anabilim dalı doktora programı 1993 yılında, Fen bilimleri enstitüsü tarafından alınan karar ile eğitime başlamıştır. “Makine mühendisliği” alanında yüksek lisans derecesi almış öğrenciler programa başvurabilirler. Fen bilimlerinin belirleyeceği kriterleri sağlayacak öğrenciler programa kayıt yapmaya hak kazanırlar. Program 2 dönem ders ve 4 dönem tez olmak üzere, minimum 6 dönemlik bir süreyi kapsamaktadır. Öğrencinin tez çalışması dersini seçebilmesi için en az 8 adet dersten başarılı olması gerekmektedir. Bu dersler, makine mühendisliği anabilim dalında o dönem açılacak dersler içerisinden seçilebileceği gibi başka anabilim dallarından da seçilebilir. Ayrıca en az 6 dönem danışmanın, öğrencinin çalışmalarını değerlendirdiği, “Uzmanlık Alanı” dersi seçilmelidir. Uzmanlık Alanı dersi danışmanın, öğrencinin o dönem sergilediği performansı değerlendirebildiği ve sadece danışmanı ile öğrenciyi kapsayan bir çalışmadır. Gerekli şartları sağlayarak tez çalışmasını sonuçlandıran öğrenci önceden belirlenmiş bir jüri karşısında yapacağı tez savunmasında başarılı sayılırsa makine mühendisliği anabilim dalında doktora derecesi almaya hak kazanmış olur.


Akademik Kadro

No items were found matching the current filters.