Fizik

Eğitim Türü
: Yüksek Lisans
Ana Bilim Dalı Başkanı
: Prof.Dr. HAKAN YAKUT
Koordinatör
: Doç.Dr. SADIK BAĞCI
Sekreter
: BİLGİSAYAR İŞLETMENİ HAKAN İŞGÖREN
Tanıtım Broşürü

Fizik Anabilim dalında tezli yüksek lisans programının amacı; öğrenciye bilimsel araştırma yapma becerisinin yanında bilgiye erişme, değerlendirme, yorumlama, eleştiri ve çözüm önerisi getirebilme yetkinliğini kazandırmaktır. Tezli yüksek lisans programına üniversitelerin Fizik, Fizik Mühendisliği ve Fizik Öğretmenliği lisans mezunlarından öğrenci kabul edilmektedir. Genel Fizik, Atom ve Molekül Fiziği, Katıhal Fiziği, Nükleer Fizik ve Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği alanlarında çalışmalarını yürüten öğretim üyeleri ile yurt dışında veya yurt içindeki herhangi bir Fizik Anabilim dalında doktora yapacak seviyeye gelmiş öğrenci yetiştirilmektedir. Fizik Anabilim dalında tezli yüksek lisans yapan öğrenci, her yarıyıl alınacak uzmanlık alan dersi ile ilk iki yarıyılda 3 zorunlu ve 30 seçmeli dersten 60 AKTS kredi yükünü tamamladıktan sonra en az bir yarıyılını tez çalışmasında geçirmek kaydıyla en az 90 AKTS kredi yükünü tamamlayarak üç yarıyılda mezun olabilir.


Akademik Kadro

No items were found matching the current filters.