Matematik

Eğitim Türü
: Yüksek Lisans
Ana Bilim Dalı Başkanı
: Prof.Dr. ŞEVKET GÜR
Koordinatör
: Prof.Dr. METİN BAŞARIR
Sekreter
: BİLGİSAYAR İŞLETMENİ METİN ÇOKER
Tanıtım Broşürü

Matematik Anabilim Dalı; Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi, Cebir ve Sayılar Teorisi, Geometri, Matematiğin Temelleri ve Lojik, Topoloji, Uygulamalı Matematik Bilim Dallarından oluşmaktadır. Tüm Bilim Dallarından Yüksek Lisans ve Doktora Programları açılmaktadır. Öğrenim dili Türkçedir. Programlara her dönem Türk ve yabancı uyruklu öğrenci kabul edilmektedir. İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yurtiçi veya yurt dışında bir yükseköğretim kurumunda lisansüstü programına kayıtlı öğrenciler yatay geçiş yapabilirler. Aynı zamanda özel statüde öğrenci de kabul edilmektedir.
Tezli Yüksek Lisans Programının amacı; öğrenciye bireysel araştırma yapma becerisinin yanında bilgiye erişme, değerlendirme, yorumlama, eleştiri ve çözüm önerisi geliştirebilme yeteneğini kazandırmaktır. Bu program 90 AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) krediden az olmamak kaydıyla Matematik Anabilim Dalı Başkanlığının öngördüğü zorunlu ve seçmeli dersler ile Seminer çalışması, Uzmanlık alan dersi ve Tez çalışmasından oluşur.


Akademik Kadro

No items were found matching the current filters.