Ana Sayfa
Öğrenci
Kayıt Sildirme İşlemleri

Kayıt Sildirme İşlemleri

2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında Enstitümüzden  ilişik kesmek (kayıt sildirme) isteyen öğrencilerimizin Covid-19 pandemisi nedeniyle, ilişik kesme işlemleri  aşağıda belirtilen adımlar çerçevesinde, elektronik ortamda uzaktan gerçekleştirilebilecektir.

---   İLİŞİK KESME FORMU’nun öğrenci tarafından doldurularak imzalanması,
---  İmzalanan formun tarayıcıdan geçirildikten sonra öğrenciye ait SABİS e-posta adresi üzerinden enstitümüz mail adresine iletilmesi (fbe@sakarya.edu.tr)
---  Başvuruların değerlendirilmesi sürecinde, Üniversitemize herhangi bir borcu veya Üniversitemize ait üzerinde ödünç eser veya eşya bulunduğu tespit edilen öğrencinin; ilgili borcun ödenmesi ve/veya ilgili eserin ve/veya eşyanın ilgili birime iadesi sonrasında uzaktan ilişiğinin kesilmesi ve kaydının silinmesi gerçekleşecektir.