Mekatronik Mühendisliği

Eğitim Türü
: Doktora
Ana Bilim Dalı Başkanı
:
Koordinatör
:
Sekreter
:
Tanıtım Broşürü

Mekatronik Mühendisliği doktora programının amacı; bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapan, yeni sentezlerle bilime katkı sağlayan, ilgili endüstriyel sektörlerin ihtiyaç duyduğu uygulama becerisine sahip, akademik seviyesi yüksek, kendine güvenen, gelişmeye açık, bilimsel düşünebilen ve üretken Mekatronik Mühendislerini yetiştirmektir. Mekatronik Mühendisliği doktora programına Mekatronik, Makine, Otomotiv, Elektronik, Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, Kontrol ve Otomasyon, Elektronik ve Haberleşme, Uçak vb. bölümlerinin herhangi birinde tezli yüksek
lisans derecesine sahip öğrenciler kabul edilmektedir. Mekatronik Mühendisliği Anabilim dalında doktora yapan öğrenci 23’ü Mekatronik Mühendisliği bölümünde yer alan seçimlik derslerin yanı sıra, çalışma alanı ile ilgili diğer bölümlerden ders alabilir. Ders yükünü tamamladıktan sonra doktora yeterlilik sınavında da başarılı olan doktora öğrencisi, tez öneri sınavını vermek durumundadır. Tez öneri sınavını tamamlayan doktora öğrencisi en az 3 tez izleme sınavını başarı ile tamamlayıp yayın şartını yerine getirdikten sonra tezini teslim edebilir. Öğrencinin doktoradan mezun olabilmesi için en az 180 AKTS krediyi tamamlaması gerekmektedir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Mekatronik Mühendisliği alanında doktora derecesine sahip olunur. Mekatronik Mühendisliği lisansüstü diplomasına sahip kişi; üretim, otomotiv, havacılık, savunma sistemleri, tıp, tarım ve hayvancılık gibi bir çok sektörde, otomasyon ürünlerini geliştiren ve kullanan Ar-ge merkezlerinde, bilgisayarlarla bütünleşmiş üretim sistemleriyle çalışan yüksek teknolojiye sahip
firmalarda, sanayide otomasyona yönelik mekanik / elektromekanik tasarım ve üretim alanları ile akademik kurumlarda öncelikli iş bulabilme imkânına sahiptir.


Akademik Kadro

No items were found matching the current filters.