Biyoloji

Eğitim Türü
: Yüksek Lisans
Ana Bilim Dalı Başkanı
: Prof.Dr. HÜSEYİN AKSOY
Koordinatör
: Dr.Öğr.Üyesi ALİ DOĞRU
Sekreter
: BİLGİSAYAR İŞLETMENİ HAKAN İŞGÖREN
Tanıtım Broşürü

Programın amacı, öğrencilerin Biyoloji Anabilim Dalının Botanik, Histoloji Embriyoloji, Bitki fizyolojisi, Omurgasız Hayvanlar, Moleküler Biyoloji, Mikrobiyoloji, Genetik Toksikoloji, Ornitoloji ve Ekoloji, İhtiyoloji bilim dallarının birinde belli bir konuda özgün bilimsel araştırma ve çalışma yaparak, bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme, geliştirme ve aktarma yeteneğine sahip Biyoloji Bilim Uzmanı olarak yetiştirmektir.  Öğrenci kabulünde Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Eğitim Fakültesi Biyoloji Öğretmenliği, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çevre Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği ve Ziraat Fakültesi lisans mezunu olma şartı vardır. Biyoloji Anabilim dalında tezli yüksek lisans yapan öğrenci, her yarıyıl uzmanlık alan dersi almak zorundadır. Bunun yanı sıra ilk iki yarıyılda 8 seçmeli ders almakla yükümlüdür. Üçüncü yarıyılda ise uzmanlık alan dersinin yanında 24 AKTS’lik Tez Çalışmasını alır. Toplamda 90 AKTS kredi yükünü tamamlayarak üç yarıyılda mezun olabilir. Yüksek lisansı tamamlamak için Yabancı Dil Sınav’ından 50 puan almış olmak ve ulusal ya da uluslar arası alan indeksli dergide bir makalesinin olması gereklidir.  Gerekli şartları sağlayarak tez çalışmasını sonuçlandıran öğrenci önceden belirlenmiş bir jüri karşısında yapacağı tez savunmasında başarılı sayılırsa Biyoloji anabilim dalında yüksek lisans derecesi almaya hak kazanmış olur. 

 


Akademik Kadro

No items were found matching the current filters.