Elektrik-Elektronik Müh.

Eğitim Türü
: Yüksek Lisans
Ana Bilim Dalı Başkanı
: Prof.Dr. YILMAZ UYAROĞLU
Koordinatör
: Dr.Öğr.Üyesi AHMET KÜÇÜKER
Sekreter
:
Tanıtım Broşürü

Elektrik mühendisliği bilim dalı; elektrik enerjisi üretim-iletim ve dağıtım sistemleri, akıllı şebekeler, elektrik makineleri, elektrikli sürücü sistemleri ve bunların tasarımı, projelendirilmesi, gerçekleştirilmesi, izlenmesi, korunması, kontrolü, ekonomisi ve yönetilmesi ile ilgili bilimsel ve teknolojik konuları kapsayan bir mühendislik dalıdır. Ayrıca Elektrik mühendisliği; Elektronik, Haberleşme, Bilgisayar ve Makine mühendisliği konularının bir kısmının uygulama alanı niteliğinde disiplinler arası ortak bir platform oluşturmaktadır. Yüksek Lisansa başvuracak adaylar için; Mühendislik Fakültesinin, Elektrik-Elektronik Fakültesinin, Mühendislik Mimarlık Fakültesinin: Elektrik Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği mezunu olmak.

Elektronik Mühendisliği bilim dalı, elektronik mühendisliğinin, elektronik cihaz ve devreler, haberleşme sistemleri, elektromanyetik konular, bilgi ve işaret işleme gibi farklı dallarında dengeli bir şekilde dağılmış olan dersler içerir. Öğrencilerimiz kendi ilgi ve yetkinliklerine göre bu alanlardan derslerini seçebilmektedirler. Bilim Dalı dersleri araştırma ve projelere dayalı yenilikçi bir yaklaşımla yapılandırıldığından öğrencileri gerçekçi mühendislik ve tasarım problemleri ile eğitmeyi amaçlar. Elektronik Mühendisliği Bilim Dalı mezunları, burada edindikleri yetkinlikleri ve sağlam alt yapıları
sayesinde elektronik, bilgisayar, haberleşme gibi sektörlerde kolaylıkla kariyer fırsatlarını değerlendirebilmektedirler.
Yüksek Lisansa başvuracak adaylar için; Mühendislik Fakültesinin, Elektrik-Elektronik Fakültesinin, Mühendislik Mimarlık Fakültesinin: Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği bölümü mezunu olmak.

Mezuniyet sonrası istihdam olanakları açısından değerlendirme durumunda, kamu ve özel sektörlerin enerji üretim , iletim ve dağıtım branşlarında, arge bölümlerinde, yönetici ve araştırmacı olarak çalışabilirler.


Akademik Kadro

No items were found matching the current filters.