Nanoscience and Nanoengineering

Eğitim Türü
: Yüksek Lisans
Ana Bilim Dalı Başkanı
: Prof.Dr. HATEM AKBULUT
Koordinatör
: Doç.Dr. TUĞRUL ÇETİNKAYA
Sekreter
: BİLGİSAYAR İŞLETMENİ HAKAN İŞGÖREN
Tanıtım Broşürü

Nanobilim ve Nanomühendislik Lisanüstü Programı disiplinler arası bir program olarak; nano boyuttaki yapıların mühendislik uygulamalarının ve temel bilimsel çalışmaları üzerine yoğunlaşmaktadır. Nanobilim ve Nanomühendislik alanında hem deneysel çalışmalar hem de hem de bilgisayar destekli modelleme konularında araştırmalar yapabilecek ve uluslararası projelerde görev alabilecek araştırmacıların yetiştirilmesi hedeflenmektedir. 
NBM doktora derecesi almak için öğrenci,
-    Her biri 6 AKTS değerinde olan 8 dersi almak zorundadır:
-    Derslerin listesini görmek için lütfen NBM Anabilim dalı web sitesini ziyaret ediniz.(http://ebs.sakarya.edu.tr/upage=ens&page=bol&f=475&b=1306&ch=1&yil=2014&lang=tr)

-    Ders aşamasını takiben NBM ilgi alanlarına giren bir konuda başarılı bir tez tamamlamak.
 -    Tez çalışmasından makale yayınlamak veya konferans bildirisi sunmak gereklidir.


Akademik Kadro

No items were found matching the current filters.