Ana Sayfa
Öğrenci
Askerlik İşlemleri

ASKERLİK İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR

1- Lisansüstü programlarda ne kadar süre ile sevk tehiri yapılır?

Cevap: Kayıtlı olunan program ve sevk tehir süreleri tablodaki gibidir.

Kayıtlı Olunan Program

Sevk Tehir Süresi

Tezsiz Yüksek Lisans

1.5 yıl (3 dönem)

Tezli Yüksek Lisans

3 yıl (6 dönem)

Doktora

6 yıl (12 dönem)

NOT: Lisansüstü Eğitim ve Öğretim yönetmeliğinde belirtilen azami süreler dahilinde öğrencilerin sevk tehirleri 35 yaşını doldurdukları yılın sonuna kadar yapılabilmektedir.

2- Nasıl sevk tehiri talebinde bulunabilirim?

Cevap: Ekte yer alan askerlik işlemleri başvuru formunu doldurup sevk tehiri seçeneğini işaretleyerek imzalı bir şekilde son bir ay içerisinde alınmış(e-devlet veya askerlik şubesinden) askerlik son durum belgesi ile enstitüye başvurarak sevk tehiri talebinde bulunulur. Askerlik sevk tehir talebi ilgili Askeralma Bölge Başkanlığı’na bildirilir. Yazışmalar adi posta yolu ile gerçekleştirildiğinden talebin ilgili Askeralma Bölge Başkanlığına ulaşması ortalama bir aydır.

3- Hangi durumlarda sevk tehirim iptal edilir?

Cevap:  Kayıt yenilememe (tez aşamasındaki öğrenciler uzmanlık alan dersine yazılmak zorundadır), ilişik kesilmesi, yatay geçiş yapılması ve mezuniyet durumlarında sevk tehiri iptal edilir.

4- Ders kaydı yenilemediğim dönemi takip eden dönem veya dönemlerde kayıp yenilemem durumunda enstitü kendiliğinden tekrar sevk tehiri işlemi yapar mı?

Cevap: Sevk tehiri iptal edilen öğrenci yazılı olarak tekrar sevk tehiri talebinde bulunmadıkça sevk tehiri yapılmaz.

5- Kayıt dondurulan süreler sevk tehir süresini uzatır mı?

Cevap: Sevk tehir süresi bitiminde öğrencinin talepte bulunması durumunda kayıt dondurulan süre kadar sevk tehiri uzatması yapılır.

6- Nasıl sevk tehiri iptal talebinde bulunabilirim?

Cevap: Ekte yer alan askerlik işlemleri başvuru formunu doldurup sevk tehiri iptal seçeneği işaretleyerek imzalı bir şekilde enstitüye başvurması gerekmektedir.

NOT: Yeni kayıt olan öğrencilerin sevk tehirleri aşağıdaki durumlarda Askeralma Bölge Başkanlığı tarafından reddedilir.

  • Başka bir lisansüstü öğrenciliğin olması durumunda
  • Lisans programında mezun olduktan sonra yoklama yaptırılmaması durumunda
  • Başka bir nedenle erteli olması durumunda