Ana Sayfa
Aday Öğrenci

Aday Öğrenciler

Kayıt Takvimi
İşlem Tarih
"Ön Başvuru Tarihi (SAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Enstitüsü Web Sayfası)" 27 Aralık 2021 - 10 Ocak 2022
Sınava Girmeye Hak Kazanan Aday Listesi/Bilim Sınavı Salon Bilgileri İlanı 11 Ocak 2022 Saat: 10:00
Kesin Kayıt Asil Liste Belge Yükleme Tarihi (Sadece Asil listede yer alan adaylar belge yükleyebilir ve kayıt yaptırabilir) 21 Ocak 2022 Saat 18.00 – 25 Ocak 2022 Saat: 14.00’e kadar
Enstitü Belge Kontrolü ve Kayıt Onaylama Tarihi 24-25 Ocak 2022 Saat: 16.00’ya kadar
Yedek Öğrenci İlanı 25 Ocak 2022 Saat: 17:30
I. Yedek Öğrenci Belge Yükleme Tarihi (Sadece I. Yedek listede yer alan adaylar belge yükleyebilir ve kayıt yaptırabilir) 25 Ocak 2022 Saat 18:00 – 27 Ocak 2022 Saat 14:00'e kadar
I. Yedek Öğrenci Enstitü Belge Kontrolü ve Kayıt Onaylama Tarihi 26-27 Ocak 2022 Saat: 16.00’ya kadar
II.Yedek Öğrenci İlanı 27 Ocak 2022 Saat: 17:00
II. Yedek Öğrenci Belge Yükleme Tarihi (Sadece II. Yedek listede yer alan adaylar belge yükleyebilir ve kayıt yaptırabilir) 27 Ocak 2022 Saat 18.00 – 28 Ocak 2022 Saat 14.00’e kadar
II. Yedek Öğrenci Enstitü Belge Kontrolü ve Kayıt Onaylama Tarihi 28 Ocak 2022 Saat 14:00'ten Saat: 17:00’ye kadar
Derse Yazılma (internet üzerinden) 07-08-09 Şubat 2022
Bilimsel Hazırlık Derse Yazılma 14-15 Şubat 2022
Bahar Yarıyılı Başlangıcı 14 Şubat 2022
Doktora Başvuru Şartları ve Kontenjanları

Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü’ne 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı’nda Doktora   Programlarına öğrenci alınacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

DOKTORA

1-ALES sınavından;   (ALES sınavı geçerlilik süresi sınavın açıklanma tarihi itibari ile 5 yıldır) başvurulan programın öngördüğü puan türünde en az 60 puandan az olmamak şartı ile EABD başkanlığının istediği puanı almış olmak.

2-YDS sınavından; en az 55 veya YÖK tarafından geçerliliği kabul edilmiş bir sınavdan muadili bir puan almış olmak. YDS belgesi olmayıp YÖK tarafından geçerliliği kabul edilmiş bir sınavdan muadili bir puan ile başvuracak adayların puanı başvuru ekranında otomatik olarak YDS puanına dönüştürülecektir.

-  YÖKDİL, YDS, e-YDS sınav sonuçları 5 yıl, TOEFL sınav sonucu 2 yıl süre ile geçerlidir.

3- İlanda yer alan mezuniyet şartlarını taşımak. (Kesin Kayıt tarihine kadar mezun olmak)

4- Başvurular online olarak alınacaktır. Başvurular ücretsiz olup en fazla 2 programa başvuru yapılabilir.

NOT : Doktora programlarına başvurular enstitümüz sayfasındaki ONLİNE başvuru linkinden yapılacak olup, başvuru sonrasında enstitümüze herhangi bir evrak gönderilmesi yada teslim edilmesi gerekmemektedir. Başvuru işleminizi tamamladıktan sonra sistemden sadece ÖN BAŞVURU BEYAN FORMU'nun çıktısının alınması gerekmektedir.

Başvurular www.fbe.sakarya.edu.tr adresinden (BAŞVURU- Online Başvuru linkinden) alınacaktır. Başvurular 27 Aralık 2021 Pazartesi Saat 13:00 te başlayacaktır.

ÖNEMLİ:  Adaylar en geç 10 Ocak 2022 Pazartesi Saat: 23:30’a  kadar en fazla iki programa (Sakarya Üniversitesi tüm Enstitülerdeki lisansüstü programlar için) başvurularını yapabilirler. İki programı da kazanmaları durumunda bir programa kayıt yaptırabilirler.

DOKTORA İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER:

1-Doktora programlarında bilimsel değerlendirme sınavı yapılacaktır. Bilimsel değerlendirme sınavı yazılı ve mülakat şeklinde yapılır. Yazılı sınav ve mülakatın katkıları eşittir.

2-Bilimsel değerlendirme sınavına ilgili program için ilan edilen kontenjan sayısının 5 katı kadar aday kabul edilecektir.

3-Bilimsel değerlendirme sınavına girecek adaylar tespit edilirken  ALES puanının %70’i ve Yüksek Lisans mezuniyet not ortalamasının %30’u esas alınır.

4-Bilimsel değerlendirme sınavına girmeyen ya da 50 puanın altında alan adaylar başarısız sayılır.

5-Bilimsel değerlendirme sınavı sonrasında başarı değerlendirme puanları oluşturulurken ALES puanının %50’si, Yüksek Lisans mezuniyet notunun (4’lük sistem dışındaki mezuniyet notları YÖK Çevirim Tablosuna göre hesaplanır) %20'si ve bilimsel değerlendirme sınavının %30'u  dikkate alınır. Başarı notu minimum 2.75’tir. Başarı değerlendirme notuna göre sıralama yapılır. Başarı değerlendirme puanları 4 üzerinden ilan edilir. YDS sınavından en az 55 puan almış olmak veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan muadil bir puan almış olmak  başvuru koşuludur. Dil puanı olmayan aday başvuru yapamaz.

Online Kesin İçin Sisteme Yüklenecek Belgeler:

1)ALES (veya eşdeğer) Belgesi;
2)Mezuniyet Belgesi (Diploma/Çıkış Belgesi veya E-Devletten alınan mezun belgesi)
3)Denklik Belgesi (bir alt eğitimini yurtdışında tamamlayan adaylar)
4)Not Durum Belgesi (mezun olunan üniversiteden onaylı)
5)Yabancı Dil Belgesi
6)Nüfus cüzdanı
7)Son bir ay içerisinde alınmış Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet’ten alınan belge geçerlidir.)
8)Özgeçmiş

NOT: Kesin kayıt işlemleri ONLINE olarak yapılacaktır. Detaylı bilgilendirme en geç 20 Ocak 2022 tarihine kadar fbe.sakarya.edu.tr adresinden duyurulacaktır.

Tezli Yüksek Lisans Başvuru Şartları ve Kontenjanları

Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü’ne 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı’nda (I. Öğretim ve II Öğretim) Tezli Yüksek Lisans Programlarına öğrenci alınacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

1-ALES sınavından; (ALES sınavı geçerlilik süresi sınavın açıklanma tarihi itibari ile 5 yıldır) başvurulan programın öngördüğü puan türünde en az 55 puandan az olmamak şartı ile EABD başkanlığının istediği puanı almış olmak.
2-Yabancı dil puanı isteyen programlar başvuru koşulu olarak belirlemiştir. Öğrenci başvuru esnasında YDS’den en az programın istediği veya Üniversitelerarası Kurul tarafından geçerliliği kabul edilmiş bir sınavdan muadili bir puan almış olması yeterli olacaktır. YDS belgesi olmayıp YÖK tarafından geçerliliği kabul edilmiş bir sınavdan muadili bir puan ile başvuracak adayların puanı başvuru ekranında otomatik olarak YDS puanına dönüştürülecektir.
- YÖKDİL, YDS, e-YDS sınav sonuçları 5 yıl, TOEFL sınav sonucu 2 yıl süre ile geçerlidir. 3- İlanda yer alan mezuniyet şartlarını taşımak. (Kesin Kayıt tarihine kadar mezun olmak)
4- Başvurular online olarak alınacaktır. Başvurular ücretsiz olup en fazla 2 programa başvuru yapılabilir.

NOT : Tezli Yüksek lisans programlarına başvurular enstitümüz sayfasındaki ONLİNE başvuru linkinden yapılacak olup, başvuru sonrasında enstitümüze herhangi bir evrak gönderilmesi yada teslim edilmesi gerekmemektedir. Başvuru işleminizi tamamladıktan sonra sistemden sadece ÖN BAŞVURU BEYAN FORMU'nun çıktısının alınması gerekmektedir.

Başvurular www.fbe.sakarya.edu.tr adresinden (BAŞVURU- Online Başvuru linkinden) alınacaktır.Başvurular 27 Aralık 2021 Pazartesi günü Saat 13:00 te başlayacaktır.

ÖNEMLİ: Adaylar en geç 10 Ocak 2022 Pazartesi Saat: 23:30’a kadar en fazla iki programa ( Sakarya Üniversitesi tüm Enstitülerdeki lisansüstü programlar için) başvurularını yapabilirler. İki programı da kazanmaları durumunda bir programa kayıt yaptırabilirler.

PROGRAMLAR İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER:
1-Tezli Yüksek Lisans programlarında bilimsel değerlendirme sınavı (yazılı) yapılacaktır.
2-Bilimsel değerlendirme sınavına ilgili program için ilan edilen kontenjan sayısının 5 katı kadar aday kabul edilecektir.
3-Bilimsel değerlendirme sınavına girecek adaylar tespit edilirken sıralama ALES puanının %70’i ve Lisans mezuniyet not ortalamasının %30’u esas alınarak oluşturulur.
4-Bilimsel değerlendirme sınavına girmeyen ya da 100 üzerinden 50 puanın altında alan adaylar başarısız sayılır.
5-Bilimsel değerlendirme sınavı sonrasında başarı değerlendirme puanları oluşturulurken ALES puanının %50’si, Lisans mezuniyet notunun (4’lük sistem dışındaki mezuniyet notları YÖK Çevirim Tablosuna göre hesaplanır) %20'si ve bilimsel değerlendirme sınavının %30'u dikkate alınır. Başarı değerlendirme notuna göre sıralama yapılır.
6-Başarı değerlendirme puanları 4 üzerinden ilan edilir.

Online Kesin İçin Sisteme Yüklenecek Belgeler:
1)ALES (veya eşdeğer) Belgesi;
2)Mezuniyet Belgesi (Diploma/Çıkış Belgesi veya E-Devletten alınan mezun belgesi)
3)Denklik Belgesi (bir alt eğitimini yurtdışında tamamlayan adaylar)
4)Not Durum Belgesi (mezun olunan üniversiteden onaylı)
5)Dil puanı isteyen Tezli Yüksek Lisans programları için Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen Yabancı Dil Belgesi
6)Nüfus cüzdanı
7) Son bir ay içerisinde alınmış Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet’ten alınan belge geçerlidir.)

NOT: Kesin kayıt işlemleri ONLINE olarak yapılacaktır. Detaylı bilgilendirme en geç 20 Ocak 2022 tarihine kadar fbe.sakarya.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Online Kesin Kayıt Evrakları olan Mezuniyet Belgesi en fazla 2 sayfa, Not Durum Belgesi en fazla 3 sayfa, Nüfus Cüzdanı en fazla 2 sayfa, ALES Belgesi en fazla 1 sayfa, Yabancı Dil Belgesi en fazla 1 sayfa (Doktora programları ve puan belirten Yüksek Lisans programları) ve Özgeçmiş en fazla 2 sayfa (Doktora programları) olacak şekilde PDF formatında hazırlanmalı ve her bir evrak için dosya boyutu 10 MB’ı aşmamalı ve ilgili evrakların çözünürlüğüne dikkat edilmelidir.

Tezsiz ve Uzaktan Yüksek Lisans Başvuru Şartları ve Kontenjanları

Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü’ne 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı BAHAR Yarıyılında aşağıda belirtilen Tezsiz Yüksek Programlarına öğrenci alınacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

1- Lisans mezunu olmak, (Kesin Kayıt tarihine kadar mezun olmak)
2- Başvurular online olarak alınacaktır. Başvurular ücretsiz olup en fazla 2 programa başvuru yapılabilir.

NOT : Doktora programlarına başvurular enstitümüz sayfasındaki ONLİNE başvuru linkinden yapılacak olup, başvuru sonrasında enstitümüze herhangi bir evrak gönderilmesi yada teslim edilmesi gerekmemektedir. Başvuru işleminizi tamamladıktan sonra sistemden sadece ÖN BAŞVURU BEYAN FORMU'nun çıktısının alınması gerekmektedir.

Başvurular www.fbe.sakarya.edu.tr adresinden (BAŞVURU- Online Başvuru linkinden) alınacaktır.Başvurular 27 Aralık 2021 Pazartesi günü Saat 13:00 te başlayacaktır.

ÖNEMLİ: Adaylar en geç 10 Ocak 2022 Pazartesi Saat: 23:30’a kadar en fazla iki programa ( Sakarya Üniversitesi tüm Enstitülerdeki lisansüstü programlar için) başvurularını yapabilirler. İki programı da kazanmaları durumunda bir programa kayıt yaptırabilirler.

Not: ALES Sınavı başvuru şartı olmaktan çıkarılmış olup aşağıdaki şekilde değerlendirmeye alınacaktır.

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS (II.ÖĞRETİM-UZAKTAN EĞİTİM) BAŞVURU DEĞERLENDİRMESİ

Tezsiz Yüksek Lisans Programları (II. Öğretim-Uzaktan Eğitim) Başvurularının Değerlendirilmesi: Lisans mezuniyet notu (4’lük sistem dışındaki mezuniyet notları YÖK çevrim tablosuna göre başvuru ekranında sistem tarafından otomatik olarak hesaplanır) dikkate alınarak hesaplanır. Başarı sıralaması puanları 4’lük sistem üzerinden ilan edilir.

ÖNEMLİ: Başvurularda adayın mezuniyet notu (eğitimi süresince üniversitesinin kullandığı not sistemi) “4”lük sistemin haricinde ise ilgili sistemdeki mezuniyet notu girilmesi gerekmektedir. Adayın mezuniyet notu YÖK’ün belirlediği Not Çevrim Tablosuna göre Online Başvuru Sistemi tarafından dönüştürülerek değerlendirmeye alınacaktır.

Online Kesin Kayıtta SistemeYüklenecek Belgeler:
1)Ön Başvuru Beyan Formu (imzalı)
2)Diploma/Çıkış Belgesi
3)Not Durum Belgesi
4)Nüfus Cüzdan Belgesi
5)Askerlik Durum Belgesi (son bir ay içerisinde e-Devlet’ten alınan belge geçerlidir.)
6)Harç Dekontu

NOT: Kesin kayıt işlemleri ONLINE olarak yapılacaktır. Detaylı bilgilendirme en geç 20 Ocak 2022 tarihine kadar fbe.sakarya.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Online Kesin Kayıt Evrakları olan Mezuniyet Belgesi en fazla 2 sayfa, Not Durum Belgesi en fazla 3 sayfa, Nüfus Cüzdanı en fazla 2 sayfa olacak şekilde PDF formatında hazırlanmalı ve her bir evrak için dosya boyutu 10 MB’ı aşmamalı ve ilgili evrakların çözünürlüğüne dikkat edilmelidir.

SAÜ LEÖY MADDE 33 - (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Kesin Kayıt İçin Sisteme Yüklenecek Belgeler

Kesin Kayıt İçin Sisteme Yüklenecek Belgeler

 

Online Kesin İçin Sisteme Yüklenecek Belgeler: Doktora Programları

1) ALES (veya eşdeğer) Belgesi;

2) Mezuniyet Belgesi (Diploma/Çıkış Belgesi veya E-Devletten alınan mezun belgesi)

3) Denklik Belgesi (bir alt eğitimini yurtdışında tamamlayan adaylar)

4) Not Durum Belgesi (mezun olunan üniversiteden onaylı

5) Yabancı Dil Belgesi

6) Nüfus cüzdanı

7) Son bir ay içerisinde alınmış Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet’ten alınan belge geçerlidir.)

8) Özgeçmiş

 

Online Kesin İçin Sisteme Yüklenecek Belgeler:  Tezli Yüksek Lisans Programları

1) ALES (veya eşdeğer) Belgesi;

2) Mezuniyet Belgesi (Diploma/Çıkış Belgesi veya E-Devletten alınan mezun belgesi)

3) Denklik Belgesi (bir alt eğitimini yurtdışında tamamlayan adaylar)

4) Not Durum Belgesi (mezun olunan üniversiteden onaylı)

5) Dil puanı isteyen Tezli Yüksek Lisans programları için Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen Yabancı Dil Belgesi

6) Nüfus cüzdanı

7) Son bir ay içerisinde alınmış Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet’ten alınan belge geçerlidir.)

 

Online Kesin Kayıtta Sisteme Yüklenecek Belgeler: Tezsiz Yüksek Lisans Programlar

1) Ön Başvuru Beyan Formu (imzalı)

2) Diploma/Çıkış Belgesi

3) Not Durum Belgesi

4) Nüfus Cüzdan Belgesi

5) Askerlik Durum Belgesi (son bir ay içerisinde e-Devlet’ten alınan belge geçerlidir.)

6) Harç Dekontu