Mekatronik Mühendisliği

Eğitim Türü
: Yüksek Lisans
Ana Bilim Dalı Başkanı
:
Koordinatör
:
Sekreter
:
Tanıtım Broşürü

Mekatronik mühendisliği yüksek lisans programının amacı, temel mühendislik disiplinleri üzerine, ulusal ve uluslararası düzeyde kabul görecek bir eğitim ve öğretim sunarak, öğrenciye bilimsel araştırma yapma becerisinin yanında bilgiye erişme, değerlendirme, yorumlama, eleştiri ve çözüm önerisi getirebilme yetkinliğini kazandırmaktır. Tezli yüksek lisans programına mekatronik, makine, otomotiv, elektronik, bilgisayar, kontrol ve otomasyon, elektronik-haberleşme, uçak vb. bölümlerinin herhangi birinde lisans derecesine sahip öğrenciler kabul edilmektedir. Mekatronik Mühendisliği Anabilim dalında tezli yüksek lisans yapan öğrenci, her yarıyıl alınacak uzmanlık alan dersi ile ilk iki yarıyılda 60 AKTS kredi yükünü tamamladıktan sonra en az bir yarıyılını tez çalışmasında geçirmek kaydıyla en az 90 AKTS kredi yükünü tamamlayarak 3 yarıyılda mezun olabilir.
Mekatronik Mühendisliği lisansüstü diplomasına sahip kişi; üretim, otomotiv, havacılık, savunma sistemleri, tıp, tarım ve hayvancılık gibi bir çok sektörde, otomasyon ürünlerini geliştiren ve kullanan Ar-ge merkezlerinde, bilgisayarlarla bütünleşmiş üretim sistemleriyle çalışan yüksek teknolojiye sahip firmalarda, sanayide otomasyona yönelik mekanik / elektromekanik tasarım ve üretim alanları ile akademik kurumlarda öncelikli iş bulabilme imkânına sahiptir.


Akademik Kadro

No items were found matching the current filters.