Ana Sayfa
Enstitü
Tarihçe

TARİHÇE

Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 11.07.1993 tarih ve 387 Sayılı Kanun ile kurulmuştur. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Enstitüleri Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğine göre; 1993 yılında 8 Enstitü Anabilim Dalında lisansüstü eğitime başlamıştır.

2017-2018 öğretim yılı itibariyle 31 Anabilim Dalında tez olmakla birlikte,Tezli Yüksek Lisanstan mezun olan öğrenci sayımız 2254 , Tezsiz Yüksek Lisanstan mezun öğrenci sayımız 1677 ve Doktoradan mezun öğrenci sayımız 560'dır.