Ana Sayfa
Uygulama Esasları
Danışmanlık

Danışmanlık Esasları

EK-1-07.02.2018 tarih ve 108-6 sayılı Enstitü Kurulu karar ekidir.

 

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
LİSANSÜSTÜ KONTENJANLARININ BELİRLENMESİ İLE İLGİLİ
UYGULAMA ESASLARI

 

 

Fen Bilimleri Enstitüsü Enstitü Kurulu lisansüstü program kontenjanlarının değerlendirilmesi ile ilgili hususlarda Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği, SAÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve SAÜ Senato Esaslarına bağlı kalmak suretiyle aşağıdaki esasları dikkate alarak karar vermektedir.

-Bir öğretim üyesinin yüksek lisans ve doktora toplam 5 veya daha fazla sayıda aktif (kayıtlı) öğrencisi bulunması durumunda ilgili mevzuatta belirlenen koşulları sağlamak kaydıyla söz konusu öğretim üyesi bir seferde;

  • En fazla 2 doktora veya
  • En fazla 4 yüksek lisans veya
  • En fazla 1 doktora 2 yüksek lisans kontenjanı talep etmesi durumunda,

 

-Eğitim Bilgi Sisteminde ilgili anabilim dalı ders planlarında ders koordinatörlüğü adına tanımlanmış olan öğretim üyesinin Lisansüstü Ders Planında bulunan dersi bilgilerinde eksik içerik bulunmaması durumunda,

 

talepleri olumlu olarak değerlendirilecektir1.

 

Ayrıca, ilk defa danışmanlık istenmesi durumunda ise en fazla 2 kontenjan talebi olumlu olarak değerlendirilecektir1.

______________

1 Danışmanlık talep eden öğretim üyesinin aktif ve devam eden dış kaynaklı projesi bulunması veya söz konusu projelerde görev alması veya son üç yılda en az 3 adet indeksli (SCI, SCI-Expanded, SSCI) dergilerde yayın yapmış olması durumunda bu esaslar uygulanmayabilir. Patent alınması durumunda ise tescil tarihinden itibaren 36 aylık süre içerisinde yapılacak kontenjan talepleri olumlu olarak değerlendirilir.