Kimya

Eğitim Türü
: Yüksek Lisans
Ana Bilim Dalı Başkanı
: Prof.Dr. ABDİL ÖZDEMİR
Koordinatör
: Doç.Dr. MEHMET NEBİOĞLU
Sekreter
: BİLGİSAYAR İŞLETMENİ METİN ÇOKER
Tanıtım Broşürü

Programın amacı, öğrencilerini Kimya Anabilim Dalının Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Biyokimya, Fizikokimya ve Organik Kimya Bilim Dallarının birinde belli bir konuda özgün bilimsel araştırma ve çalışma yaparak, bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme, geliştirme ve aktarma yeteneğine sahip Kimya Bilim Uzmanı olarak yetiştirmektir. Kimya programına Eğitim Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi Kimya bölümü mezunları başvurabilir. Program 8 adet seçmeli ve tez çalışması dahil 4 adet zorunlu ders içermektedir. En az 3 yarıyıl ve 90 AKTS tamamlanmalıdır. Mezuniyet için yabancı dil sınavından (YDS) en az 50 puan almış olmak ve tez çalışmasının ulusal veya uluslararası indekslerce taranan bir dergide yayınlanmak üzere gönderilmiş olması gerekir. Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci kimya bilim uzmanı olarak üniversite, sanayi ve alanında araştırma kuruluşlarına başvuruda bulunabilir.


Akademik Kadro

No items were found matching the current filters.