Ana Sayfa
Duyurular
Bmc Power Lisansüstü Tez Destek Programı Başvuru

BMC POWER LİSANSÜSTÜ TEZ DESTEK PROGRAMI BAŞVURU

BMC POWER MOTOR VE KONTROL TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ülkemizin önemli ihtiyacını karşılayacak dizel motor, otomatik transmisyon ve soğutma paketinden oluşan Milli Güç Grubu Geliştirme proje çalışmaları kapsamında sistem, alt sistem, komponent ve malzeme düzeyinde teknoloji, ürün ve proses konularında üniversitemiz akademisyenleri ve lisansüstü öğrencileri ile işbirliği imkanı sunmaktadır. Söz konusu çalışmalarda görev alacak akademik danışmanlar ve öğrenciler tam/yarı zamanlı modellerle finansal olarak desteklenebilecektir.

 BMC POWER LİSANSÜSTÜ TEZ DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

Akademik Danışmanlar için:

• Güç grubu (dizel motor, otomatik transmisyon ve soğutma paketi) geliştirme ile ilgili akademik ve/veya mühendislik çalışma ve deneyiminin olması

• Mevcut araştırma konularının Güç Grubu veya ilgili konularda olması

• BMC Power bünyesinde yürütülen çalışmalara katılım için esnek ve uygun programa sahip olması

• Yüksek Lisans veya Doktora düzeyinde tez danışmanlığı yürütme imkanı ve öğrenci bulma potansiyeli bulunması

Öğrenciler için:

• Güç grubu (dizel motor, otomatik transmisyon ve soğutma paketi) geliştirme veya ilgili konularda dersler almış veya bu konularda çalışmaya istekli olması

• Derslerini tamamlamış veya tamamlamak üzere olması

• Bir şirkette çalışmıyor olması

• Önerilen tez konusunun üniversitedeki tez danışmanı tarafından onaylanmış olması

• En az haftada 1 gün BMC Power'ın İstanbul Teknopark Ofisi'nde tez konusu ile ilgili çalışabilmesi

 

BMC Power' in yürütmekte olduğu Güç Grubu Geliştirme Projeleri'nde çalışmaya istekli adaylar özgeçmişlerini akademi@bmcpower.com.tr adresine iletebilir.