Ana Sayfa
Duyurular
Bilimsel Hazırlık Programı Öğrencilerinin Dikkatine

BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE

SAÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğine İlişkin Senato Esaslarının 8. maddesi uyarınca Bilimsel  hazırlık programına kayıtlı öğrencilerimizin derse yazılma işlemlerini 05- 07 Şubat 2018 tarihleri arasında enstimüze gelerek yapmaları gerekmetedir. 
 
Bilimsel Hazırlık programı yanısıra lisansüstü programdan ders almak isteyen öğrencilerimizin ekte sunulan 00.ENS.FR.51/B numaralı formu, sadece bilimsel hazırlık dersi alacak öğrencilerimizin ise 00.ENS.FR.51/A numaralı formu düzenleyerek ilgili tarih aralığında enstitümüze teslim etmeleri gerekmektedir. 
 
29-31 Ocak 2018 tarihleri arasında SABİS sistemi üzerinden derse yazılma yapan bilimsel hazırlık öğrencilerinin yazılma işlemleri enstitümüz tarafından iptal edilecek olup, ilgili öğrencilerin enstitümüze gelerek yazılma işlemlerini yapması önemle rica olunur. 
 
 
SAÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 
 
Bilimsel Hazırlık Programına Öğrenci Kabulü

 

 Madde 8 -e)  Bilimsel Hazırlık Programına alınan öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili EABD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir. Bilimsel hazırlık programına kayıtlı olup da lisansüstü programdan ders alan öğrencinin lisansüstü program süresi başlatılır. Bilimsel Hazırlık programını başarı ile tamamlayamayan öğrenci, yüksek lisans programında tez aşamasınadoktora programında yeterlik aşamasına geçemez

h)  Bilimsel hazırlıkta geçirilecek süre en fazla iki yarıyıl olup, yaz öğretimi bu süreye dahil edilmez. Bu süre sonunda bilimsel hazırlık derslerinden başarılı olamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.