Kimya

Eğitim Türü
: Doktora
Ana Bilim Dalı Başkanı
: Prof.Dr. ABDİL ÖZDEMİR
Koordinatör
: Doç.Dr. MEHMET NEBİOĞLU
Sekreter
: BİLGİSAYAR İŞLETMENİ METİN ÇOKER
Tanıtım Broşürü

Programın amacı, Kimya Anabilim Dalının Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Biyokimya, Fizikokimya ve Organik Kimya Bilim Dallarının birinde özel bir konuda literatür araştırması yapabilen, bu araştırma konusuna ait deneysel çalışmaları laboratuvarda uygulayabilen, elde ettiği sonuçları değerlendirebilen ve bilimsel bir rapor halinde sunabilen, araştırma geliştirme kuruluşlarında çalışabilecek Kimya Bilim Doktoru yetiştirmektir. Programa Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya veya Kimya mühendisliği alanında yüksek lisans mezunları başvurabilir. Programın başlangıcında 8 adet seçmeli ve10 adet zorunlu ders ile 180 AKTS tamamlanır. Doktora öğrencileri ders aşamasını tamamladıklarında, tez çalışmasına başlamadan önce yeterlilik sınavına girmek zorundadır. Mezuniyet için tez çalışmasının Science Citation Index (SCI) tarafından taranan uluslararası akademik bir dergide yayınlanmış olması gerekir. Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Kimya bilim doktoru olarak üniversitelerde öğretim üyeliğine veya alanında araştırma kuruluşlarına başvuruda bulunabilir.


Akademik Kadro

No items were found matching the current filters.