Ana Sayfa
Duyurular
Tezli Yüksek Lisans Öğrencilerinin Dikkatine!!!

TEZLİ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE!!!

Sayın; Tezli Yüksek Lisans Programı Öğrencisi

20.04.2016 tarih ve 29690 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren YÖK  “Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” nin GEÇİCİ MADDE 1 ve SAÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğimizin GEÇİCİ MADDE 1 – (3) bentleri uyarınca; lisansüstü program süreleri ve program sürelerinin uygulama alınma tarihleri belirlenmiştir.

İlgili yönetmelikler uyarınca Tezli Yüksek Lisans programlarını tamamlama süresi 6 yarıyıldır. Öğrenimine 2016 - 2017 Güz Yarıyılı ve daha öncesinde başlayan tüm tezli yüksek lisans program öğrencilerinin 6. yarıyılı 2018 - 2019 Bahar Yarıyılı sonu olan 10 Mayıs 2019 tarihi itibari ile tamamlanmaktadır. İlgili tarihte tez teslim işlemini gerçekleştirmeyen öğrencilerimizin SAÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 24.maddesinin 2. Bendi uyarınca enstitümüz ile ilişikleri kesilecektir.

Bu kapsamda 2018 – 2019 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında kayıt yenileyen tezli yüksek lisans program öğrencilerimizin en geç 10 Mayıs 2019 tarihinde enstitümüze yüksek lisans tezlerini teslim edebilmeleri için öncesinde yapmaları gereken tüm iş ve işlem adımları ekte sunulan “Yüksek Lisans Tez Teslim Süreci” dosyada belirtilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

 

SAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü