Ana Sayfa
Duyurular
Koronavirüs (covıd-19) Yayılımını Önlemeye Yönelik 2019-2020 Bahar Dönemi Uygulama Esasları

KORONAVİRÜS (COVID-19) YAYILIMINI ÖNLEMEYE YÖNELİK 2019-2020 BAHAR DÖNEMİ UYGULAMA ESASLARI

Lisansüstü programlarımıza kayıtlı ders aşamasındaki tüm öğrencilerin 23 Mart 2020 tarihinden itibaren teorik lisansüstü dersleri Uzaktan Eğitimle yapılmaya başlanmıştır. Bu süreç içinde kayıt dondurmak isteyen ders dönemindeki öğrencilerin kayıt dondurma talepleri Enstitü Yönetimi Kurulu tarafından, tez dönemindeki öğrencilerin kayıt dondurma talepleri ise öğrencinin danışmanından görüş alınarak Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile değerlendirilecektir.

Kayıt dondurma dilekçesi fbe@sakarya.edu.tr e-posta adreslerine gönderilecektir.

Kayıt Dondurma talebinde bulunacak öğrenciler için örnek dilekçe; Kayıt Dondurma Örnek Dilekçe

Uzmanlık Alan ve Seminer derslerinde öğrenciler rapor, sunum vb. çalışma çıktılarını danışman öğretim üyelerine e-posta ortamında değerlendirilmek üzere ileteceklerdir.
E-devlet üzerinden alınabilen belgelerin hiçbiri Enstitülerimiz tarafından elden verilmeyecektir. Bunun dışındaki belge taleplerinin enstitülerin elektronik posta adreslerine iletilmesi durumunda istenen belgeler düzenlenecek ve elektronik posta yoluyla gönderilecektir.
Doktora Yeterlik sınavı sonrası en geç altı ay içerisinde Tez Öneri ve İzleme sınavları yapması gereken öğrencilerin Tez Öneri ve İzleme Sınavlarının yapılmaması durumunda BAŞARISIZ sayılmayacaklar ve 1 Haziran 2020’den sonra süreler (en geç altı ay içerisinde) işletilecektir.
Tez Savunma Sınavlarını süresi içerisinde yapmak isteyen öğrencilerin talebi ve danışman öğretim üyesinin onayı ile sınav online olarak yapılabilir.(Teslim edilemsi gereken form örnekleri, tez kontrolü ve tez teslimi için detaylı bilgiler 22 Nisan 2020 tarihinde ilan edilecektir.)
Tez Öneri ve Tez İzleme Sınavlarını süresi içerisinde yapmak isteyen öğrencilerin talebi ve danışman öğretim üyesinin onayı ile sınav online olarak yapılabilir. Tez öneri sınavına girecek öğrenci raporunu tez izleme komitesi üyelerine e-posta yolu ile on beş gün önce, tez izleme sınavına girecek öğrencilerin bir ay önce göndermeleri gerekmektedir. Tez izleme tarih ve saatini danışman ilgili enstitüye bildirecek, enstitü ise online olarak yapılacak sınavların koordinasyonunu sağlayacaktır. Tez İzleme Komitesi üyeleri değerlendirmelerini yaparak her bir üye ekte sunulan formu ayrı ayrı doldurduktan sonra enstitülerin elektronik posta adreslerine gönderecektir. Öğrencinin ise komite üyelerine sunduğu tez izleme raporunu enstitülerin elektronik posta adreslerine göndermesi gerekmektedir. Online sınavın gerçekleştirilmesiyle ilgili olası problemlerin sınav öncesi danışman tarafından enstitüye bildirilmesi sınavın sağlıklı bir şekilde yürütülmesi bakımından önem arz etmektedir.

DOKTORA TEZ İZLEME KOMİTESİ TEZ ÖNERİSİ DEĞERLENDİRME FORMUDOKTORA TEZ İZLEME SINAVI TUTANAĞI

Doktora Yeterlik sınavları 15 Haziran 2020’den itibaren yapılacaktır.
Yasal süreleri Bahar Yarıyılı itibari ile dolacak Tezli Yüksek Lisans öğrencileri için tez teslim tarihi 01 Haziran - 14 Ağustos 2020 olarak belirlenmiştir. Yasal süresi olan öğrenciler tez teslimlerini 1 Haziran 2020’den itibaren yapabilirler.
Laboratuvarlarda çalışan Lisansüstü öğrencilerin laboratuvarlara girişleri durdurulmuştur. Sadece akademik ve idari personelin zorunlu çalışmaları için laboratuvarlara girişlerine izin verilmektedir.
 


Yukarıda belirlenmiş olan kararlar, Yüksek Öğretim Kurumunu’nun (YÖK)’ün almış olduğu kararlar doğrultusunda öğrencilerin, öğretim üyelerinin ve idari personelin sağlığı adına alınan tedbirler kapsamındadır.