Ana Sayfa
Duyurular
Tez Teslimi ve Tez Savunma Sınavlarının Onlıne Yapılması İle İlgili Uygulama Esasları

TEZ TESLİMİ VE TEZ SAVUNMA SINAVLARININ ONLINE YAPILMASI İLE İLGİLİ UYGULAMA ESASLARI

16 Nisan 2020 tarihli ve 553 sayılı Senato toplantısında alınan karar uyarınca; Tezli ve Tezsiz tüm programların 2019-2020 öğretim yılı bahar dönemi final sınavları Akademik Takvimde belirtilen süreler içerisinde online sınav olarak yapılacaktır.

31 Mart 2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan karar uyarınca; Tez Savunma Sınavlarını süresi içerisinde yapmak isteyen öğrencilerin talebi ve danışman öğretim üyesinin onayı ile sınav online olarak yapılabilir.

Doktora Yeterlik sınavları 15 Haziran 2020’den itibaren yapılacaktır.

Doktora Online Tez Savunma

1. Öğrenci tezini, benzerlik oranının tespit edilmesi için; tezi sadece özet, bölümler ve özgeçmiş kısmı olacak şekilde düzenler ve doküman adını Adı Soyadı ve Danışmanın elektronik posta adresi olacak şekilde pdf formatında fbetez@sakarya.edu.tr adresine gönderir.
Örnek Doküman Adı : Ayşe Kahyaoğlu ,syazgıs@sakarya.edu.tr.pdf
Gönderilen dokümanda; Kaynakça, içindekiler, şekiller listesi, tablolar listesi, resimler listesi, ekler olmamalıdır.
2. Enstitü programdan benzerlik raporunu alarak Danışman Öğretim Üyesine WeTransfer üzerinden gönderir.
Elektronik posta ile gönderilen linkin geçerlilik süresi 1 haftadır, dolayısıyla danışman öğretim üyelerimizin bu konuda hassasiyet göstermesi iş ve işlemlerin süresi içerisinde yürütülmesi konusunda önem arz etmektedir.
3. Öğrenci; SAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Klavuzuna göre hazırladığı tezini kontrol için; Danışman öğretim üyesinin onayladığı Tez Savunulabilirlik ve Orjinallik Beyan Formu ile birlikte Word ve Pdf formatında tezini tanyeri@sakarya.edu.tr adresine gönderir.
4. Danışman öğretim üyesi tez teslim sürecini onaylıyorsa Tez Teslim işlemi için;
a) Tez Savunma Sınavı Jüri Öneri Formunu ,
b) Tez Savunabilirlik ve Orjinallik Beyan Formunu,
c) Yayın Koşulu Onay Formu ve yayın ile birlikte Anabilim Dalı Başkanlığına elektronik posta veya EBYS (Elektronik Bilgi Yönetim Sistemi) aracılığı ile gönderir.
5. Anabilim Dalı Başkanlığı tez danışmanının gönderdiği tezi ve ilgili belgeleri değerlendirerek Tez Savunma Jüri Önerisini ve ekli evrakları EBYS (Elektronik Bilgi Yönetim Sistemi) üzerinden Enstitü Müdürlüğüne gönderir.
6. Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Doktora Tez Savunma Sınav Jürisi, sınav tarih ve saati belirlenerek enstitü tarafından jüri üyelerine görevlendirme yazısı gönderilir.
7. YÖK’ün 31 Mart 2020 tarihli toplantısında almış olduğu karara göre tez savunma sınavlarının kayıt altına alınması gerektiğinden;
Belirlenen Tez Savunma sınav jürisi tarafından sınav; danışman öğretim üyesinin uygun bulduğu Online platform üzerinden kayıt altına alınarak gerçekleştirilir. Danışman öğretim üyesi sınav video kaydını tutanaklar ile beraber enstitümüze gönderir.

8. Tez Savunma Sınavı sonrasında her bir jüri üyesi ayrı ayrı “Tez Savunma Sınavı Jüri Değerlendirme Formu” ve “Doktora Tez Değerlendirme Kişisel Raporu Formunu” düzenleyerek imzaladıktan sonra danışman öğretim üyesine elektronik posta ile gönderir.
9. Danışman Öğretim Üyesi kendi düzenlediği “Tez Savunma Sınavı Jüri Değerlendirme Formu” ve “Doktora Tez Değerlendirme Kişisel Raporu Formu” ile birlikte tüm üyeler tarafından düzenlenen imzalı formları fbe@sakarya.edu.tr adresine gönderir.
10. Tez Savunma Sınavı sonucunda BAŞARILI bulanan öğrenci; tezini tanyeri@sakarya.edu.tr adresine göndererek şekil şartları açısından kontrol ettirir.
Öğrenciye enstitü tarafından üç iş günü içerisinde geri dönüş yapılır.
Şekil şartları açısından uygunluk onayı alan öğrenci pdf formatında tezini ve Tez Veri Giriş Formunu(imzalı) fbe@sakarya.edu.tr adresine gönderir.
11. Enstitü Yönetim Kurulunda mezuniyetine karar verilen öğrenci Diploma almaya gelirken;
- 3 adet siyah tezini,
- 3 adet tez CD sini (pdf formatında olmalı ve pdf dosyasının adı tez veri giriş formundaki referans numarası olması gerekmektedir.Tez içerisinde imzalı iç kapak bulunmayacaktır.),
- Tez veri giriş formunu (e-devlet, ulusal tez merkezi) getirir.


Yüksek Lisans Online Tez Savunma

1. Öğrenci tezini, benzerlik oranının tespit edilmesi için; tezi sadece özet, bölümler ve özgeçmiş kısmı olacak şekilde düzenler ve doküman adını Adı Soyadı ve Danışmanın elektronik posta adresi olacak şekilde pdf formatında fbetez@sakarya.edu.tr adresine gönderir.
Örnek Doküman Adı : Ayşe Kahyaoğlu ,syazgıs@sakarya.edu.tr.pdf
Gönderilen dokümanda; Kaynakça, içindekiler, şekiller listesi, tablolar listesi, resimler listesi, ekler olmamalıdır.
2. Enstitü programdan benzerlik raporunu alarak Danışman Öğretim Üyesine WeTransfer üzerinden gönderir.
Elektronik posta ile gönderilen linkin geçerlilik süresi 1 haftadır, dolayısıyla danışman öğretim üyelerimizin bu konuda hassasiyet göstermesi iş ve işlemlerin süresi içerisinde yürütülmesi konusunda önem arz etmektedir.
3. Öğrenci; SAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Klavuzuna göre hazırladığı tezini kontrol için; Danışman öğretim üyesinin onayladığı Tez Savunulabilirlik ve Orjinallik Beyan Formu ile birlikte Word ve Pdf formatında tezini tanyeri@sakarya.edu.tr adresine gönderir.
4. Danışman öğretim üyesi tez teslim sürecini onaylıyorsa Tez Teslim işlemi için;
a) Tez Savunma Sınavı Jüri Öneri Formunu,
b) Tez Savunabilirlik ve Orjinallik Beyan Formunu,
c ) Yayımlanan veya yayına hazır makale

-2018/2019  Öğretim yılı Güz Yarıyılından itibaren tezli yüksek lisans eğitimine başlayan öğrenciler için: Yüksek lisans tezinden üretilmiş en az bir makalenin (hakemli dergilerde) yayımlanması veya hakem sürecinde olması veya bildiri (uluslararası kongre, konferans, sempozyum) yayımlanması şartı aranır.

-2018/2019 Öğretim yılı Güz Yarıyılından önce tezli yüksek lisans eğitimine başlayan öğrenciler için : Yüksek lisans tezinden üretilmiş en az bir ulusal makale veya tam makale formatında uluslararası bildiri (kongre, konferans, sempozyum) yayımlanması veya kabul almış olması şartı veya yayına hazırlanmış bir makaleyi tezi ile birlikte enstitüye sunması şartı aranır. Yayınlanmak üzere hazırlanmış makalenin tez ile birlikte enstitüye teslim edilmesi durumunda EYK tarafından belirlenen tez savunma jürisi aynı zamanda makaleyi de inceler ve karar verir. Öğrencinin mezun olabilmesi için, tez savunma sınavından başarılı bulunması yanında makalenin de sınav jürisi tarafından kabul edilmesi gereklidir.

ile birlikte Anabilim Dalı Başkanlığına elektronik posta veya EBYS (Elektronik Bilgi Yönetim Sistemi) aracılığı ile gönderir.


5. Anabilim Dalı Başkanlığı tez danışmanının gönderdiği tezi ve ilgili belgeleri değerlendirerek Tez Savunma Jüri Önerisini ve ekli evrakları EBYS (Elektronik Bilgi Yönetim Sistemi) üzerinden Enstitü Müdürlüğüne gönderir.
6. Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Yüksek Lisans Tez Savunma Sınav Jürisi, sınav tarih ve saati belirlenerek enstitü tarafından jüri üyelerine görevlendirme yazısı gönderilir.
7. YÖK’ün 31 Mart 2020 tarihli toplantısında almış olduğu karara göre tez savunma sınavlarının kayıt altına alınması gerektiğinden;
Belirlenen Tez Savunma sınav jürisi tarafından sınav; danışman öğretim üyesinin uygun bulduğu Online platform üzerinden kayıt altına alınarak gerçekleştirilir. Danışman öğretim üyesi sınav video kaydını tutanaklar ile beraber enstitümüze gönderir.

8. Tez Savunma Sınavı sonrasında her bir jüri üyesi ayrı ayrı “Tez Savunma Sınavı Jüri Değerlendirme Formu” düzenleyerek imzaladıktan sonra danışman öğretim üyesine elektronik posta ile gönderir.
9. Danışman Öğretim Üyesi kendi düzenlediği “Tez Savunma Sınavı Jüri Değerlendirme Formu” ile birlikte tüm üyeler tarafından düzenlenen imzalı formları fbe@sakarya.edu.tr adresine gönderir.
10. Tez Savunma Sınavı sonucunda BAŞARILI bulanan öğrenci; tezini tanyeri@sakarya.edu.tr adresine göndererek şekil şartları açısından kontrol ettirir.
Öğrenciye enstitü tarafından üç iş günü içerisinde geri dönüş yapılır.
Şekil şartları açısından uygunluk onayı alan öğrenci pdf formatında tezini ve Tez Veri Giriş Formunu(imzalı) fbe@sakarya.edu.tr adresine gönderir.
11. Enstitü Yönetim Kurulunda mezuniyetine karar verilen öğrenci Diploma almaya gelirken;
- 3 adet mavi tezini,
- 3 adet tez CD sini (pdf formatında olmalı ve pdf dosyasının adı tez veri giriş formundaki referans numarası olması gerekmektedir.Tez içerisinde imzalı iç kapak bulunmayacaktır.),
- Tez veri giriş formunu (e-devlet, ulusal tez merkezi) getirir.