Ana Sayfa
Öğrenci
Tez Teslim Süreci ve Tez Hazırlama Rehberi

TEZ HAZIRLAMA REHBERİ VE TEZ TESLİM SÜRECİ

TEZ HAZIRLAMA REHBERİ VE TEZ TESLİM SÜRECİ

SAÜ Lisansüstü Tez Yazım Kılavuzu, Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı Anabilim Dallarında hazırlanan yüksek lisans ve doktora tezlerinde, biçim ve kapsam açısından uygun bir standardı sağlamayı amaçlar. Tezlerle ilgili bilimsel sunum ve genel ilkeleri anlatır. Yüksek lisans veya doktora tezi hazırlayacak olan öğrencilerin, tezlerle ilgili olarak bu kılavuzda verilen tüm ilkelere uymaları zorunludur. Daha önceki yıllarda yapılmış olan yüksek lisans ve doktora tezleri yerine bu sayfanın ekinde mevcut olan şablonlar dikkate alınmalıdır. 

A. Tez Tesliminden Önce Yapılması Gerekenler
1. Lisansüstü Yönetmeliğe bağlı Senato Esaslarında belirtilen Yayın Koşulu şartı şu şekildedir: 

  • Yüksek Lisans Programları için; yüksek lisans tezinden üretilmiş en az bir ulusal makale veya tam makale formatında uluslararası bildiri (kongre, konferans, sempozyum) yayımlanması veya kabul almış olması şartı veya yayına hazırlanmış bir makaleyi tezi ile birlikte enstitüye sunması şartı aranır. Yayınlanmak üzere hazırlanmış makalenin tez ile birlikte enstitüye teslim edilmesi durumunda EYK tarafından belirlenen tez savunma jürisi aynı zamanda makaleyi de inceler ve karar verir. Öğrencinin mezun olabilmesi için, tez savunma sınavından başarılı bulunması yanında makalenin de sınav jürisi tarafından kabul edilmesi gereklidir.
  • Doktora Programları için ; alanında en az 1 tane indeksli (SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI) yayın ve en az bir dış kaynaklı proje başvurusunda görev almış olmak, 

SCI`li dergilerle ilgili sorularınızı cerden@sakarya.edu.tr adresine yöneltebilirsiniz.

2. Yayın şartını sağlayan öğrenciler hazırladıkları tezlerini, benzerlik oranının tespit edilmesi amacıyla fbetez@sakarya.edu.tr adresine göndermeleri gerekmektedir. Tezler gönderildikten  en geç 1 hafta içinde danışmanınıza  saat 17.30’a kadar   iletilecektir.

 Danışmanınıza WeTransfer üzerinden gönderilen maildeki linkin geçerlilik süresi 1 haftadır, dolayısıyla bu konuda hassasiyet göstermenizi rica ederiz.

Tezinizin sadece özet ,bölümler ve özgeçmiş kısımını göndermeniz gerekmektedir. Kaynakça, içindekiler, şekiller listesi, tablolar listesi, resimler listesi, ekler vb. olmayacak biçimde gönderilmelidir.

Göndereceğiniz tezin döküman adının üzerine  Adınız Soyadınızı ve Danışmanınızın e-mail adresini yazarak sadece pdf formatında gönderilmelidir.

Örnek : Ayşe Kahyaoğlu ,syazgıs@sakarya.edu.tr.pdf 

3. Danışman öğretim üyesinin kendisine gönderilen "Tez Savunabilirlik ve Orjinallik Beyan Formu"nu imzalaması gerekmektedir. Bu formu danışmanınız  imzaladıktan sonra tez kontrolü için randevu işlemine başlayabilirsiniz.

B. Tez Tesliminde Yapılması Gerekenler
1. Tez Yazım Kılavuzuna uygun olarak hazırlanmış, Fen Bilimleri Enstitüsü'ne 1 adet Yüksek Lisans Tezi spiral cilt veya 1 adet Doktora Tezi beyaz karton cilt olarak, "Formlar" sayfasından temin edeceğiniz Tez Teslim Formu ile birlikte (Tez Teslim Formu Danışman ve Anabilim Dalı Başkanı’na imzalatılmalıdır.) ve danışman tarafından imzalanan "Tez Savunabilirlik ve Orjinallik Beyan Formu" ile birlikte Fen Bilimleri Enstitüsü'ne teslim edilmek üzere hazırlanır.

Ders döneminde Seminer Dersi almayan öğrenciler tez teslim işleminden önce Seminer Dersi Sunumu yaparak Enstitümüz Formlar/Yüksek Lisans sekmelerini seçerek açacağınız dokümanlarda bulunan “Yüksek Lisans Seminer Tutanağı”nı düzenlemeleri gerekmektedir.

Tez adınızın, en son enstitüye teslim ettiğiniz tez öneri formunuzdaki isimle aynı olması gerekmektedir. SABİS e-posta hesabı üzerinden kontrolünü sağlayabilirsiniz.

2. Tez Teslim edilmeden önce bir adet nüshayı aşağıda belirtilen saatler arasında önceden randevu alınarak, enstitümüzde şekil şartları açısından kontrol ettirmeli ve Enstitü Yönetim Kurulu'na EYK girmesi için onay alınmalıdır.

Tez Kontrol saatleri şu gün ve saatlerde yapılmaktadır:

Salı :  10.00-12.00 / 14.00 - 16.00
Çarşamba 10.00-12.00 / 14.00 -16.00
Perşembe 10.00-12.00 / 14.00 -16.00

Tez kontrolü öncesinde tanyeri@sakarya.edu.tr adresinden randevu alınmalıdır.

Tez kontrolü, dijital ortamda yapılmamaktadır. Tezinizin çıktısını almanız yeterlidir. Tez siyah beyaz çıktı alınabilir, spiral veya cilt yapılmasına gerek yoktur. Tezinizdeki şekil ve imla açısından hatalı yerler tarafınıza bildirilerek, tez şablonuna göre yeniden hazırlamanız için sizlere gerekli yerler gösterilir. Düzeltmeleriniz ardından ikinci ve olacaksa diğer kontroller için yeniden randevu almanız gerekmektedir.

3. Teziniz imla ve şekil şartları açısından uygundur şeklinde onay aldıktan sonra, tezinizi bu aşamaya kadar olan tüm formlar ile birlikte öğrenci işlerinde bağlı olduğunuz birim personeline teslim edebilirsiniz.

4. Tez Savunma Jüriniz Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu'nda belirlendikten sonra, planlanan sınav tarihinizden en az bir hafta öncesinde http://fbe2.sakarya.edu.tr/sunumduyuru/Default.aspx adresinde tarih, saat, yapılacak yer şeklinde duyurmanız gerekmektedir. Bu konuyla ilgili sorunlarınızı feyzacerezci@sakarya.edu.tr adresine yöneltebilirsiniz.

C. Tez Savunma Sınavından Önce Yapılması Gerekenler

Yüksek Lisans/ Doktora Tez Savunma/Yeterlik Sınavına Üniversite Dışından Gelecek Jüri Öğretim Üyesinin Bilgilerini Sınav Tarihinden Önce Enstitümüz Personeli Neriman PALAMAN’a (Dh. 5558-E-Mail:npalaman@sakarya.edu.tr) Lütfen İletişime Geçiniz.

Jüri Üyenizin Görev Yolluk Bildirim Formu Önceden Hazırlanıp, İlgili Öğretim Üyesi Tarafından İmzalanması Yolluk Ücretinin Sorunsuz Bir Şekilde Ödenmesi İçin Önemlidir.

D. Tez Savunma Sınavından Sonra Yapılması Gerekenler
1. Tez Savunma Sınavında başarılı olduğunuz taktirde tezinizle ilgili tamamlamanız gereken işlem ve belgeler; YÖK Tez Veri Giriş Formu (Bu sayfa internet üzerinde doldurulacak ve tamam tuşuna tıklanarak belgenin sağ üst köşesinde belirecek olan referans numarasıyla birlikte çıktı alınacaktır.) http://tez2.yok.gov.tr/ 

2. Yüksek Lisans öğrencileri: 3 adet mavi ciltli tez, Doktora öğrencileri: 3 adet siyah ciltli tez; 3 adet Cd, 1 Cd'nin içinde 1 adet tezin tam metninin word ve pdf hali bulunacak şekilde, Jürinin imzalarının da olduğu haliyle olması gerekmektedir. Cd’lerin üzerinde Tezi Yazanın Adı Soyadı, Tezin Adı, Kurum Adı, Veriliş Tarihi gibi gerekli bilgiler etiketin üzerine yazılmalıdır.

Tez savunma sınavının ardından öğrenci, tezini teslim etmeden önce spiralli bir adet nüshayı randevu alarak enstitümüzde şekil şartları açısından kontrol ettirmeli ve cilt halinde basılabilmesi için onay almalıdır. 


D. Diploma Alma Süreci

1. İlişik Kesme Belgesinin Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından onaylanması.

2. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Diploma Servisi'nde ilişik kesme yapılarak diplomanın alıması. 

3. İlişik kesme belgesinin enstitüye teslim edilerek enstitümüzden diğer belgelerin alınması.(transkript, diploma eki varsa orjinal belgelerinizin teslimi)

Not: Diploma sadece öğrencinin kendisine veya noter onaylı vekâlet verdiğiniz kişiye verilebilmektedir. Mesai saatleri hafta içi sabah: 08:30 - 12:30 / öğlenden sonra: 13:30 – 17:30