Ana Sayfa
Duyurular
2018 2019 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Mazeretli Kayıt Yenileme Duyurusu

2018 - 2019 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI MAZERETLİ KAYIT YENİLEME DUYURUSU

2018 - 2019 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için kayıt yenileme işlemlerini 28 - 30  Ocak 2019 tarihleri arasında yapamayan lisansüsü program öğrencileri Mazeretli Kayıt Yenileme yapabilmeleri için SAÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğine İlişkin Senato Esaslarının 16.maddesinin b-9 bendi uyarınca ekte sunulan Mazeretli Ders Kayıt Formu ile birlikte mazeretlerine ait belgelerini 04 - 08 Şubat 2019 tarileri arasında enstitümüze teslim etmeleri gerekmektedir
 
Süresi dışındaki başvurular dikkate alınmayacak olup, mazeretleri Enstitü Yönetim Kurulunca uygun bulunan öğrencilerin Mazeretli Derse Yazılma İşlemleri 11 - 12 Şubat 2019 tarihlerinde enstitümüz tarafından gerçekleştirilecektir. 
 
 
SAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü
 
 
SAÜ LEÖY Senato Esasları / Madde 16/b-9-Kayıt yenileyemeyen öğrencilerin mazeret başvuruları akademik takvimde belirtilen süre içinde alınır. Sağlık, doğal afet, tutukluluk, mahkûmiyet ve EYK tarafından kabul edilebilecek diğer nedenlerle özel durumlarını belgeleyen öğrencilerin mazeretleri EYK tarafından değerlendirilir. Süresi dışındaki başvurular değerlendirmeye alınmaz.